Logo Elisanna Childcare Foundation

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2009

Reis Linda en Aletta naar Mazabuka

In de periode 6 juli tot en met 10 augustus jl. waren namens de Elisanna Childcare Foundation twee vrijwilligsters op bezoek in Zambia. Deze vrijwilligsters, Linda Groot (verloskundige in opleiding en medeoprichtster van de Elisanna stichting) en Aletta Schilder (onderwijzers groep 8 van een basisschool in Volendam) waren daar om te beoordelen of de doelstellingen van de Elisanna Childcare Foundation van het afgelopen jaar naar behoren gerealiseerd zijn en om te praten over de plannen voor het komende jaar, waarbij de doelstellingen van de Stichting steeds voorop staan t.w. de ondersteuning van het weeshuis en het bieden van de mogelijkheden om aan steeds meer aidswezen in en vanuit dit weeshuis ondersteuning in de vorm van onderdak, kleding, voeding en onderwijs te bieden.

De doelstellingen van het afgelopen jaar, de periode september 2008, het moment waarop Shern Kaumba een bezoek bracht aan Nederland, tot en met heden zijn allen gerealiseerd doordat er voldoende giften bij de stichting binnenkwamen om deze te realiseren. Deze doelstellingen waren:

  • Het starten van de renovatie van het nieuw aangekochte weeshuis. Linda en Aletta hebben kunnen constateren dat hier volop aan gewerkt wordt met veel inzet van ook lokale vrijwilligers.
     
  • Het voorzien van het gemeenschapscentrum van waaruit zo’n 200 kinderen onderwijs krijgen van een nieuw dak is ook geslaagd. Het nieuwe dak zit erop en maakt dat ook in het regenseizoen het onderwijs door kan gaan en niet alle tafels en stoelen onder grote zeilen opgeslagen hoeven te worden.
     
  • Het aankopen van een internetcafé waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden die kunnen bijdragen in het dekken van de dagelijkse kosten van het weeshuis. Tijdens hun bezoek hebben Linda en Aletta mij gemaild vanuit dit internetcafé dat aangekocht kon worden met de giften die binnenkwamen bij onze stichting. Zij hebben met eigen ogen kunnen zien dat dit internetcafé een groot succes is. Toen ze zelf wilde mailen moesten ze vaak minstens een uur wachten totdat een van de vijf computers vrij was om mee te kunnen mailen. De opbrengsten van het internetcafé zijn dan ook boven verwachting en ruim voldoende om de kosten van het weeshuis te dekken. Een deel van de inkomsten kan ook worden gebruikt voor het kopen van lesmaterialen voor het onderwijs dat vanuit het gemeenschapscentrum wordt gegeven.

Van al deze activiteiten werden door Linda en Aletta foto’s gemaakt welke inmiddels zijn toegevoegd aan de fotogalerij van de website van de Elisanna Childcare Foundation zijnde www.elisanna.com.

Nieuw op de website: Filmgalerij

Daarnaast maakten Linda en Aletta van hun reis een videofilm welk ook te zien is op de website. Aan de website is een button Filmgalerij toegevoegd. Hierop zijn momenteel twee films te zien, ten eerste de introductiefilm uit 2008, gemaakt door Shern Kaumba zelf voordat hij in september 2008 naar Nederland kwam en ten tweede de film die Linda en Aletta maakten van hun reis in juli en augustus jl.

Vastenaktie Bonifatiuskerk Zaandam

Dit jaar hebben is er tijdens de Vastenaktie in de Bonifatiuskerk te Zaandam geld opgehaald voor de Elisanna stichting ter ondersteuning van Shern en Tabitha.

De opbrengst van de Vastenaktie was totaal € 6.001,79, dit is het totaalbedrag van hetgeen werd gegeven via zakjes met contant geld die in melkbussen geretourneerd konden worden en hetgeen dat werd gestort op de bankrekening van de Vastenaktie. De organisatie Vastenaktie, een onderdeel van Cordaid, verhoogde dit bedrag met 50% tot ruim € 9.000. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar Zambia en wordt daar besteed aan het kopen van bouwmaterialen voor de verbouwing van het weeshuis, deze verbouwing moet aan het einde van dit jaar gereed zijn. Ook zijn schoenendozen welke door de kinderen van de Jeugd-Kinderwoorddienst werden gevuld met presentjes en schoolmaterialen voor de kinderen in Zambia verzonden en zijn daar in zeer goede aarde gevallen, de kinderen aldaar zijn er zeer blij mee.

Tot slot

Kortom, we zijn met de Elisanna Childcare Foundation op de goede weg en maken voor vele aidswezen in de stad Mazabuka in Zambia het verschil. Dit betreft zowel de bijna 20 kinderen die in het weeshuis wonen als voor de kinderen die vanuit het gemeenschapscentrum in Mazabuka onderwijs krijgen van welk onderwijs ze anders verstoten zouden blijven omdat ze een of beide ouders missen en er daardoor niet voldoende geld is om voor het reguliere onderwijs te betalen.

We hopen dan ook dat u de werkzaamheden van de stichting blijft ondersteunen. Uw bijdragen zijn van harte welkom op bankrekening 68.20.49.735 ten name van de Stichting Elisanna Childcare Foundation te Zaandam.

Met vriendelijke groet,

Jos Vork,

Voorzitter Elisanna Childcare Foundation

28 september 2009 10:13 - Link - Filed under: Nieuwsbrieven

1 reactie »

  1. Hey, thanks for the post.Really thank you! Really Cool. daebkddkkged

    Comment by Johna545 — 1 juni 2014 18:24 @ 18:24

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URL

Geef een reactie
Je kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Het gaat niet om wie je bent of wat je hebt, het gaat erom wat je doet!

© Elisanna 2008-2014 - Powered by WordPress