Logo Elisanna Childcare Foundation

Doelstellingen

De doelstelling van de Elisanna Childcare Foundation is ten eerste het ondersteunen van het Docsek Orphanage in Mazabuka, Zambia. Daar verblijven momenteel vijftien weeskinderen, de doelstelling is dit verblijf te vergroten tot een weeshuis voor vijftig kinderen. Daartoe is door deze stichting inmiddels een nieuw en nog te verbouwen onderkomen aangekocht dat verder verbouwd dient te worden zodat het geschikt wordt voor dit doel. Op de fotogalerij zijn foto’s te zien van het nieuwe gebouw.

De tweede doelstelling is het ondersteunen van de werkzaamheden van pastor Shern Kaumba, de oprichter van het Docsek Orphanage, in zijn overige werkzaamheden voor de weeskinderen van Mazabuka. Zo heeft hij inmiddels een gemeenschapscentrum opgericht van waaruit nog eens 180 kinderen onderwijs krijgen en een vak wordt geleerd. Ook wordt vanuit dit centrum het nodige werk verricht in het kader van de voorlichting op het gebied van aids en aidspreventie. Momenteel wordt met behulp van onze stichting het gemeenschapscentrum van een dak voorzien zodat ook tijdens het regenseizoen het geven van onderwijs en het houden van voorlichtingsbijeenkomsten door kan gaan.

De derde doelstelling is het bevorderen van de contacten tussen mensen uit Nederland en Zambia. Zo kunnen mensen uit Nederland in Zambia onderwijs geven aan, -of creatieve activiteiten ontplooien met-, de kinderen van het Docsek Orphanage en daarvoor in de plaats logies genieten bij het Orphanage en de omgeving verkennen door bijvoorbeeld de Victoria Falls in Livingstone te bezoeken.

De vierde doelstelling is het ondersteunen van de kinderen die nadat ze 18 jaar zijn geworden en het weeshuis verlaten. Dit ondersteunen bestaat dan uit het op foster-parent basis betalen van de studie van een kind. Voor een bedrag  van rond de € 400 per jaar is een kind/student een studiejaar lang gered aangezien binnen dit budget ook past het wonen van dit kind bij de universiteit. Op dit moment zoeken wij drie foster-parents voor drie kinderen die binnenkort 18 jaar worden en richting college gaan.

Via het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke doelstelling u zou willen steunen.

Geen reacties »

Nog geen reacties

Het gaat niet om wie je bent of wat je hebt, het gaat erom wat je doet!

© Elisanna 2008-2014 - Powered by WordPress