Logo Elisanna Childcare Foundation

Over de Elisanna Childcare Foundation

De Elisanna Childcare Foundation is in 2008 opgericht door Jos Vork en Linda Groot met als doel de ondersteuning van de aidswezen in Zambia.

De Elisanna Childcare Foundation is opgericht met als doelstelling het verbeteren van de levensomstandigheden en toekomstperspectieven van de kinderen in Mazabuka in Zambia. In deze plaats is net als in geheel Zambia sprake van een groot aantal kinderen dat er alléén voor komt te staan na het overlijden van hun beider ouders, voornamelijk als gevolg van aids.
In deze plaats is de contactpersoon van onze stichting actief. Zijn naam is pastor Shern Kaunda. Deze 30- jarige pastor heeft zich het lot van de aidswezen in zijn omgeving aangetrokken en is begonnen met de start van een klein weeshuis. Momenteel verzorgt hij de huisvesting, voeding, kleding, gezondheidszorg en onderwijs voor een vijftiental wezen die hij als zijn eigen kinderen beschouwt. Deze zorg deelt hij met zijn vrouw Tabitha.
Er is een project gestart voor de bouw van een weeshuis dat aan vijftig aidswezen een veilig onderkomen moet bieden.

Elisanna is een samenvoeging van twee namen, Elisa en Anna. De betekenis van de naam Elisa staat voor de universele band van mensen die uitgaat van positieve energie tussen mensen, en de betekenis van de naam Anna die als betekenis heeft genade en vriendelijke, twee termen die ook betrekking hebben op de wijze waarop mensen met elkaar om zouden moeten gaan.

Het bestuur van de Elisanna Childcare Foundation wordt gevormd door:

J.G.A. Vork, voorzitter
C. Wouda, secretaris
F. Leendertse, penningmeester

Uittreksel Kamer van Koophandel
Jaarrapport 2012
Beleidsplan

Geen reacties »

Nog geen reacties

Het gaat niet om wie je bent of wat je hebt, het gaat erom wat je doet!

© Elisanna 2008-2014 - Powered by WordPress