Logo Elisanna Childcare Foundation

Voorgeschiedenis

Het contact met pastor Shern Kaunda is ontstaan in het jaar 2005, toen Linda Groot, één van de initiatiefnemers van deze website, een reis maakte van anderhalf jaar door het zuidelijke deel van Afrika om daarmee uiting te geven aan haar grote wens iets te kunnen betekenen voor de weeskinderen van Afrika. Op haar reis die haar voerde door Kenia en Zambia kwam ze op enig moment te werken in de plaats Mazabuka, in de plaatselijke basisschool. Vlak bij deze school was het weeshuis gevestigd van Shern Kaunda. Op weg van haar woning naar haar werk kwam Linda steevast langs dit weeshuis en haar aandacht werd getrokken door de kinderen die daar speelden en die haar vroegen in hun spel mee te doen. Linda gaf gehoor aan dit verzoek en is sindsdien dagelijks na haar werk op bezoek gegaan in het weeshuis van Shern. Na verloop van tijd is zij ook voor hem de nodige hand- en spandiensten gaan verrichten waaronder het maken van een website (www.docsekorphanage.org).
Op het fotoboek staan foto’s van het verblijf van Linda in Mazabuka.

Jos Vork is de andere initiatiefnemer van deze website. Jos is zelfstandig ondernemer en mede-eigenaar van een administratie- en belastingadvieskantoor in Edam. Jos was als haar toenmalige werkgever een van de eersten die vernam van de plannen van Linda om een reis door Afrika te maken en heeft dit besluit destijds met veel respect ontvangen en de reis van Linda met belangstelling gevolgd. Omdat Jos vindt dat je je persoonlijke talenten niet alleen zou moeten benutten voor je eigen welzijn maar het zeer veel voldoening geeft als je daarmee ook het welzijn van anderen kunt verbeteren heeft Jos het plan opgevat om samen met Linda een weeshuis voor aidswezen te ondersteunen in Zambia. Toen bleek dat Linda hiervoor over het contact met Shern Kaunda beschikte was het besluit snel genomen en werd deze website gestart als middel om de aidswezen van Zambia ook onder de aandacht van anderen te brengen. Via fondsenwerving zal getracht worden de gelden te verkrijgen die nodig zijn om het weeshuis van Shern en Tabitha te ondersteunen en te vergroten zodat het in staat zal zijn in de toekomst meer kinderen uitzicht te geven op een betere toekomst.

In 2006 vertrok Linda uit Aftrika, terug naar haar woonplaats Volendam, om vervolgens in Belgie een studie verloskunde op te pakken. Het is de wens van Linda om na het behalen van haar diploma terug te keren naar Afrika om aldaar als verloskundige werkzaam te zijn en haar kennis over te dragen op de plaatselijke vroedvrouwen.
Vanaf de dag dat ze terug is in Volendam zijn Shern, Tabitha en de kinderen haar altijd bij gebleven en gingen haar gedachten vaak terug naar Mazabuka en vroeg zij zich af hoe zij iets zou kunnen bijdragen aan de zorg voor de kinderen van het weeshuis.

Geen reacties »

Nog geen reacties

Het gaat niet om wie je bent of wat je hebt, het gaat erom wat je doet!

© Elisanna 2008-2014 - Powered by WordPress