Logo Elisanna Childcare Foundation

Over Zambia

De republiek Zambia ligt in het zuiden van Afrika en is ongeveer twintig keer groter dan Nederland. Het ligt ingesloten tussen de landen Congo en Tanzania in het noorden, Malawi en Mozambique in het oosten, Zimbabwe in het zuiden en Angola in het westen.
De hoofdstad van Zambia is Lusaka, met deze stad onderhouden vrijwel alle grote westerse vliegtuigmaatschappijen een regelmatige vliegverbinding.
De belangrijkste rivier in Zambia is de Zambezi rivier, deze ligt in het westen van het land.

In Zambia wonen ongeveer 11 miljoen mensen, het land is dus redelijk dun bevolkt, zeker vergeleken met Nederland.
De belangrijkste bron van inkomen in Zambia is de koperwinning. In centraal Zambia ligt een strook van ruim 100 kilometer waar veel koper te vinden is, dit gebied staat daarom bekend als de Copperbelt.

Vanaf ongeveer het jaar 1850 wordt het land door Europeanen bezocht, de belangrijkste ontdekkingsreiziger die het land bezocht is David Livingstone. Daarnaast wordt het land sindsdien ook bezocht door missionarissen en handelaren. Het land werd in het jaar 1924 een protectoraat van Groot-Brittannië, sinds 1962 is het land een onafhankelijke staat.
Door de jarenlange Britse overheersing spreken veel mensen in Zambia goed Engels.

Naast de koperwinning is een belangrijke pijler van de economie de landbouw en de laatste jaren ook enigszins het toerisme. Driekwart van de bevolking van Zambia is werkzaam in de landbouw, veelal verbouwt men producten voor eigen gebruik. Om toch nog extra geld bij te verdienen voeren veel voornamelijk vrouwen een handel in zelfgemaakte manden, terwijl mannen in de dienstensector wat proberen bij te verdienen bijvoorbeeld als fietsenmaker of gids voor toeristen. Desalniettemin blijft het inkomen per hoofd van de bevolking erg laag en behoort Zambia tot de armere landen van de wereld met een inkomen per hoofd van de bevolking van ongeveer $400 per jaar. Ongeveer van de bevolking verdient minder dan $1 per dag, terwijl rond de 85% van de bevolking leeft van minder dan $2 per dag.

Op dit moment is het grootste probleem van Zambia de aidsepidemie die enorme gaten slaat in de demografische opbouw van het land. Op dit moment is bijna 25% van de bevolking met het hiv-/aidsvirus geïnfecteerd. Doordat een groot deel van deze geïnfecteerden ook daadwerkelijk op jonge leeftijd overlijdt is het aantal aidswezen gigantisch en bedraagt momenteel rond de 1 miljoen kinderen, en dat op een bevolking van elf miljoen mensen. Een aidswees wordt in dit verband omschreven als een kind van onder de 15 jaar dat één van beide ouders mist.
De zorg voor deze kinderen komt in een rurale economie als die van Zambia normaliter bij de familie terecht, echter ook die kring van zorgenden wordt door het hoge sterftecijfer als gevolg van de aidsepidemie steeds kleiner en voor veel van deze aidswezen is opvang buiten de familiekring dan ook noodzakelijk.
De Elisanne Childcare Foundation draagt haar steentje aan deze zorg graag bij.

Geen reacties »

Nog geen reacties

Het gaat niet om wie je bent of wat je hebt, het gaat erom wat je doet!

© Elisanna 2008-2014 - Powered by WordPress